About us

 

"hip hip urraa" is a new brand created in Latvia belonging to ENSIO Ltd.

Our company creates interactive and creative activity books for the whole family. The first book we have created named "Hip-hip-hoorey! It's your Birthday today!", which is also certified by the Latvian trademark LV100, can serve as an activity material for parents on their child's birthdays (and not only), a memory book and as a modern treasure chest. The book is a great gift, too. Our product is based on such values ​​as meaningful family time, both during the holidays and in the everyday life. The book allows documenting the growth of a child and saving of memories - photos, videos and information. The added value of the product is the poems written by the book's Author as well as the Designer's elements of the paper - so called, mini-albums. 

Our company also offers quality clothing - T-shirts, hoodies and sweaters with the book's "Hip-hip-hurray! Your birthday is here!" illustration prints. This can serve families as a matching clothing on birthday parties (for example, when a llama party is organized, the family can get a llama print t-shirts) and everyday life as well.

 _____________________________________________

 Mēs esam par "Nē - ekrāna laikam, Jā - jēgpilnai kopābūšanai"! Mēs esam par plecu-pie-pleca laiku ar saviem pašiem tuvākajiem - ar ģimeni. 

„hiphipurraa” ir uzņēmuma „ENSIO” zīmols. SIA „ENSIO” ir jauns, Latvijā radīts uzņēmums. 

Mūsu uzņēmums rada interaktīvas un radošas aktivitāšu grāmatas visai ģimenei — tās kalpo gan kā aktivitāšu materiāls bērna dzimšanas dienās (un ne tikai), gan kā atmiņu grāmata un mūsdienīga pūralāde. Grāmata ir arī unikāla dāvana. Mūsu produkts balstās uz tādām vērtībām kā jēgpilna laika pavadīšana jeb plecu-pie-pleca laiks ar tuvajiem cilvēkiem kā svētku brīžos, tā ikdienā; bērna augšanas dokumentēšana jeb atmiņu — fotogrāfiju, videomateriāla, informācijas — uzkrāšana, kas gadu no gada ļauj ērti pārskatīt, pakavējoties atmiņās, un salīdzināt, konstatējot izaugsmi. Produkta pievienotā vērtība ir autores dzejoļi, kā arī dizaineres veidoti papīra konstrukciju elementi — minifotoalbumi. Esam pagodināti, ka grāmatu rotā arī Latvijas piederības zīme „LV100”.

Mūsu uzņēmums piedāvā arī kvalitatīvu apģērbu - T-kreklus, hudijus un džemperus ar grāmatas "Hip-hip-urrā! Klāt tava dzimšanas diena!" ilustrāciju apdruku, kas noderēs kā dzimšanas dienās (piemēram, ja tiek rīkota lamu ballīte, ģimene iegādājas sev T-kreklus ar lamas apdruku), tā ikdienā.