Konkursi

Radošais konkurss visai ģimenei
„JA MĒS BŪTU RŪĶU ĢIMENE...”
NOLIKUMS
Pasākuma „hip hip urraa radošais prezentācijas pasākums Ziemassvētku gaisotnē” galvenais organizators ir zīmols „hip hip urraa”. Pasākumu atbalsta Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs. "hip hip urraa" aicina bērnus un viņu vecākus piedalīties radošajā konkursā „JA MĒS BŪTU RŪĶU ĢIMENE...”. Zīmējumā darba autoram - bērnam ir jāattēlo sava ģimene rūķu izskatā. Klāt pie zīmējuma (virs vai zem paša rūķa) ir jāpieraksta izdomāti RŪĶU vārdi katram ģimenes loceklim. Uz atsevišķas lapas ir jāiesniedz arī vecāku (vai skolotāja) un bērna intervijas jautājumi un atbildes. 
 
Konkursa mērķi
Piedāvāt ģimenēm kopīgas, saliedējošas aktivitātes;
Veicināt bērnus jau agrīnā vecumā (līdz 10 gadiem) paust savu viedokli par to, kādus uzlabojumus viņi vēlētos savā dzimtajā pilsētā piezīvot, tajā pat laikā pamanīt skaisto un noderīgo, kas jau ir, tādā veidā rosinot bērnos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas pret sevi un apkārtējo dzīves telpu, stiprinot piederības sajūtu savai dzimtajai vietai un patriotismu.
 
Konkursa organizatori 
Zīmējumu konkursa organizators ir zīmols „hip hip urraa”.
 
Konkursa dalībnieki 
Bērni vecumā līdz 10 gadiem un viņu ģimenes vai skolotājs.
 
Konkursa noteikumi 
 • Radošajā konkursā piedalās bērni līdz 10 gadu vecumam ar savām ģimenēm vai ar skolotāja palīdzību. Ir jāiesniedz bērnu pašu izstrādāts darbs – zīmējums par tēmu „JA MĒS BŪTU RŪĶU ĢIMENE...”. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam A4 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru. 
 • Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, mammas, tēta vai skolotāja vārds; citiem vārdiem, tā cilvēka vārds, kurš iedvesmojis bērnu dalībai šajā konkursā. Jāieraksta arī iedvesmotāja kontaktinformācija. 
 • Zīmējuma konkursa „JA MĒS BŪTU RŪĶU ĢIMENE...” dalībnieka vecāku vai skolotāja uzdevums ir veikt interviju ar zīmējuma autoru, uzdodot jautājumus un pierakstot atbildes uz atsevišķas lapas. Atbilžu lapa ir jāpievieno klāt zīmējumam. Jautājumi ir sekojoši:
Vecāku/ skolotāja un bērna INTERVIJA
„Ja mēs būtu rūķu ģimene...”
 1. Ja tu dzīvotu rūķu ģimenē, kādi būtu jūsu vārdi?
Ja bērns jau prot rakstīt, bērnam vārdiņus vēlams uzrakstīt pašam zem vai virs sevis uzzīmētajiem rūķiem; ja bērns vēl neprot rakstīt, tad to viņa vietā dara vecāki vai skolotājs.
 1. Ja jūs būtu rūķu ģimene, ko jūs savā dzimtajā pilsētā uzbūvētu tādu, kā te vēl nav?
 2. Kas jūsu rūķu ģimenei patīk savā dzimtajā pilsētā vislabāk?
 3. Ja jūs būtu rūķu ģimene, kāda būtu jūsu mīļākā atpūta kopā ar ģimeni?
 4. Ar kādiem hobijiem katrs jūsu rūķu ģimenes loceklis nodarbotos?
  
Vērtēšana 
Zīmējumus un aizpildītās intervijas līdz 2019. gada 22. novembrim, ieskaitot, var nosūtīt pa pastu (SIA „ENSIO” (zīmols „hip hip urraa”), Jaunceltnes 30A-25, Aizkraukle, LV-5101, Latvija) vai iesniegt personīgi, iepriekš vienojoties pa e-pastu: hiphipurraa@gmail.com vai tālruni: + 371 22043267.
 
 
Vērtēšanas kritēriji:
 • atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem,
 • mākslinieciskais izpildījums,
 • oriģinalitāte,
 • izpildījuma patiesums (autentiskums)
 
Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana 
Zīmējumus un aprakstus izvērtēs zīmola „hip hip urraa” radītāja un viņas komanda. Zīmējumu vērtēšanā tiks ņemts vērā arī sabiedrības balsojums. Sabiedrībai būs iespēja  nobalsot par savu favorītzīmējumu (bez autoru vārdiem, uzvārdiem), ierodoties hip hip urraa prezentācijas pasākumā Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā, kas notiks 30.11.2019 no plkst 11:00 līdz plkst.15:00. Zīmējums ar lielāko sabiedrības balsojuma tiks pie simpātijas balviņas. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti decembra mēnesī, sazinoties ar uzvarētājiem personīgi.
 
Apbalvošana 
Balvas tiks piešķirtas labākajiem 3 darbiem katrā vecuma grupā pa vienam (5 līdz 6 gadi, 7 līdz 8 gadi, 9 līdz 10 gadi). Uzvarētāji saņems balviņas un diplomus.
 
Zīmējumi tiks izstādīti Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā, „Kalna Ziedos” pasākuma „hip hip urraa radošais prezentācijas pasākums Ziemassvētku noskaņās” ietvaros. Zīmējumu konkurss var tikt atspoguļots masu medijos. 
Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos.
 
Kontaktinformācija: hiphipurraa@gmail.com, + 371 22043267
 
www.hiphipurraa.com
 
www.facebook.com/hiphipurraa